فیل ها چه میخورند ؟

۱۳۹۹/۷/۱۴

فیل ها بزرگترین پستانداران روی خشکی هستند
همیشه غذا خوردن فیل ها برای ما جالب بوده

فیل ها چه میخورند  ؟
فیل ها چندین نوع هستند ، فیل های افریقایی بزرگ ، فیل های هندی و ... همه ی فیل میتوانند روزانه بیش از صد ها کیلو غذا بخورند
فیل آسیایی که از فیل افریقایی کوچکتر است میتواند تا 150 کیلو در روز بخورد
فیل هایی افریقایی میتوانند روزانه بیش از 300 کیلو بخورند که تقریبا دو برابر فیل اسیایی است
برای درک بهتر این قضیه ، تصور کنید که 160 مرد بالغ و پر خور سه وعده غدای زیادی بخورند ! این معادل غذای یک روز یک فیل است !
اما فیل ها چه میخورند ؟
فیل ها فقط گیاه میخورند پس نگران نباشید این غول های عظیم کاری به شما ندارند
تنوع گیاهانی که میخورند بستگی به زیستگاهشان دارد که چه گیاهی در آنجا باشد
فیل های افریقایی بیشتر برگ ها و ریشه های گیاهان را میخورند به علاوه ی میوه های مختلف به عنوان مکمل برای تامین ویتامین ها
اما یک فیل گرسنه هر گیاهی در جلویش باشد میخورد گل ها را میخورد و حتی ممکن است درخت را بشکند و بخورد
فیل درخت را به زمین میزند و از برگ های بالای آن شروع به خوردن میکند ، دهان و دستگاه گوارش آن به قدری قوی است که اصلا نگران هیچی نیست !
شاخه ی درخت را هم میخورد.

فیل هویج می خورد

..