آیا خرطوم فیل ها استخوان دارد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

آیا خرطوم فیل ها استخوان دارد؟
خرطوم فیل ها عضله ایست انعطاف پذیر و ادامه لب بالایی و بینی این پستاندار است. در پاسخ به این سوال که آیا خرطوم فیل استخوان دارد باید گفت که خیر خرطوم یک فیل دارای استخوان نیست.
وجود استخوان در خرطوم یک فیل از قابلیت انعطاف پذیری آن می کاهد حتی اگر استخوان ها به چندین بخش تقسیم شده باشند.

..