فیل ها ، عاج فیل و روند زندگی و بارداری فیل

۱۳۹۹/۵/۱۶

 بزرگ ترین و سنگین وزن ترین جانور روی خشکی فیل است

فیل ها ، عاج فیل و روند زندگی و بارداری فیل

وزن یک فیل بالغ 6 تن است

طول یک فیل 3 تا 6 متر است و ارتفاع آنها بین 2 تا 3 متر است تصور عظمت این حیوان کمی دشوار است

فیل ها به دو دسته ی فیل های هندی و فیل های افریقایی تقسیم بندی میشوند

فیل های هندی کمی کوچپتر از فیل های افریقایی هستند و عاج کوچکتری نسبت به افریقایی ها دارند

فیل با خرطوم درازش معروف است و از آن به عنوان دست استفاده میکند و تقریبا تمام کار های خود را با خرطومش انجام میدهد

عاج فیل مانند دندان است و فیل های نر در جنگ ها از آنها استفاده میکنند

فیل ها بسیار باهوش هستند و وقتی هم عصبانی شوند کسی جلوی آنها نمیتواند باایستد و به سختی رام میشوند

یک فیل با توجه به عظمت بدنش روزانه 70 کیلو گیاه میخورد و بیش از دویست لیتر آب میخورد

مدت بارداری آنها 20 ماهه است یعنی بیشتر از دو برابر بارداری انسان ها

بینایی فیل ها کمی ضعیف است ولی با توجه به نوع زندگی و عظمت بدنش خطر زیادی تهدیدش نمیکند

وقتی بچه ی فیل به دنیا می آید بیش از 100 کلیو وزن دارد و شیر میخورد

خرطوم یک فیل بالغ 1.5 تا 2 متر است

دندان های فیل به سرعت رشد میکند و وقتی که دندانش خراب شود سریع یک دندان جایگزین آن میشود

عاج فیل به چه دردی میخورد؟

عاج فیل در واقع یکی از دندان هایش است که بیشتر رشد میکند و از آن برای دفاع در حمله یا غذا خوردن و شکستن شاخه ها استفاده میکند

عاج فیل های نر از ماده ها بزرگ تر است به علاوه هرچه عاج بزرگتر باشد فیل مسن تر است

عاج فیل بسیار ارزشمند است و متاسفانه افراد سودجو برای این عاج ها فیل ها را کشته و عاج ها را قاچاق میکنند و بخاطر همین جمعیت فیل ها رو به کاهش است

..